14. 9. 2019

Nábor

Vyrůstat ve skautském oddíle znamená chopit se šance žít naplno. Být aktivní a najít vlastní místo ve světě.

Skaut děti rozvíjí laskavým a pevným vedením i chytře navrženým programem.

I když to vypadá, že si v klubovně jen hrajeme, tak každou hrou se něco konkrétního učíme. Díky tomu skauty v kolektivu často poznáte, aniž by museli mít kroj.

Jsou to aktivní lidé, kterým jde o víc než jen o sebe. Všímají si, co se děje kolem, a často dění sami mění a zlepšují.

Podobně dobře se umí postarat i sami o sebe. Skauti a skautky totiž odmala trénují život ve skupině. Umí se tak nejen přizpůsobit, ale i jasně vyjádřit a prosadit. Také se díky pevným vazbám v oddílu jen málokdy cítí sami.

Foto: skaut.cz
Foto: skaut.cz

I letos hledají skauti a skautky v Českém Krumlově nové členy! Proč by vás to jako rodiče mělo zajímat?

Nemůžete se rozhodnout, jakou z velké nabídky volnočasových aktivit zvolit pro vaši dceru? Zapřemýšlet o skautingu se vyplatí, je prověřený generacemi, ale zároveň reaguje na trendy v moderním vzdělávání a nabízí atraktivní a aktuální program. Vychovává, aniž by si toho holky a kluci všimli.

Na rozdíl od jednostranně zaměřených kroužků si ve skautu můžou vaše děti vyzkoušet širokou paletu aktivit a činností. Hry, při kterých si protáhnou svaly nebo vyzkouší pozornost, rukodělné aktivity procvičující jemnou motoriku, zpěv, tanec i divadlo. Skauti jezdí na výpravy a poznávají bližší i vzdálenější kraje, tříbí charakter, zkouší různé sporty a technické vychytávky, poznávají historii a přírodu, pomáhají v okolí. Skaut přináší každému možnost najít oblast, ve které vyniká, a rozvíjet se v ní.  

V Českém Krumlově působí skauti už od roku 2012. V současnosti máme v Krumlově 80 členů a členek. Náš oddíl se schází  ke schůzkám v klubovně na adrese Vyšný 48, Český Krumlov v budově Českého červeného kříže. Náš oddíl se rád věnuje výpravám a pomoci svému okolí. Během roku pořádá (nebo se podílí) dětský den, hořící srdce, Betlémské světlo, Ukliďme Česko a jiné. Jezdíme pravidelně na jednodenní výpravy nebo i víkendové a v létě na skautský tábor. Letos bychom rádi přivítali v našich řadách nové holky a kluky ve věku +15 let do Roverského kmene a dále děvčata ve věku +11 do družiny Soviček.

Ve skautu vznikají díky společným zážitkům zdravé a silné přátelské vztahy, často na celý život. Pevné a bezpečné místo tu najdou všechny děti, i ty, které jsou třeba trošku nemotorné, zakřiknuté nebo mají nějaké znevýhodnění. Skauting je postavený na spolupráci a podpoře druhých, ne na soutěži. Kluky a holky vede k samostatnosti, zodpovědnosti a schopnosti poradit si v každé situaci. Důležitým principem skautingu je pobyt v přírodě, kde se skauti snaží trávit maximum času.

Kluky a holky ve skautu vedou o něco starší kamarádi s přirozenou autoritou, kteří se učí postupným přebíráním odpovědnosti. Znalosti si starší skauti a skautky průběžně rozšiřují prostřednictvím vzdělávacích akcí a kurzů. I díky nim svedou připravit dobrodružný program a nezapomenout u toho na bezpečnost. Skautští vedoucí jsou dobrovolníci, odměnou je jim jen dobrý pocit a radost dětí – i díky tomu je skauting finančně dostupný.

A co bude skauting vyžadovat od vás jako od rodiče? Nejdůležitější je uvědomit si, že skaut není obyčejný kroužek, ohraničený dvěma hodinami týdně. Od dětí vyžaduje více aktivity a času a od vás podporu. Třeba při balení svačiny na výpravu nebo výběru pohorek!

Oddíl Severka vás rád uvidí na schůzce, kam se můžete přijít podívat po dohodě.

Dotazy rodičů rád zodpoví vedoucí oddílu Josef Mezera na emailu j.mezera@skaut.cz nebo telefonu 723712380.

 

Foto: Josef Mezera
Foto: Štěpán Hašek
Foto: Radek Procyk
Foto: Zuzana Havlínová
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=aZqj0aKogCQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZbEgWCQa7zg